Vi mennesker er flokkdyr av natur - og vår evnen til å sette andres behov over seg selv (altruisme) sikrer vår overlevelse og utvikling som art. Også i vårt moderne samfunn har vi dette med oss, selv om kulturen vår er mer individualistisk rettet. Vi er alle avhengig av relasjoner for å føle trygghet og ha det bra med oss selv. Filosofen Martin Buber hevder at mennesker ikke kan eksistere uten mellommenneskelige møter og relasjoner- at Jeg’et skapes i møte av Du’et.

Mange studenter forteller oss:

- At de ikke spør om hvordan andre har det fordi de føler den andre helst vil være i fred

- At de er usikre på hvordan å støtte eller hjelpe en som sliter

- At de ikke vil belaste andre med egne problemer.

Husk da at det ofte er nok for den andre at du spør og lytter - og dermed viser at du bryr deg. Når du deler noe om dine bekymringer, åpner du også for denne typen samtale.

Tiden vi er inne i med Koronaviruset, og økt sosial distansering og digitale møtesteder har begrenset mange av de vanlige møtestedene. Vi er kanskje ekstra sårbare for ikke å bli sett, og det gjør at vi alle må være ekstra kreative i hvordan vi møter andre.

Husk at det det gjør godt å dele både vanskelige, men også fine ting som skjer i livet. Det er et ordtak som sier at «delt sorg er halv sorg og delt glede er dobbelt glede». Det er en god følelse å bli sett, hørt og forstått av andre, og det bidrar til felleskapsskapsfølelse. Å spørre mer styrker relasjonen mellom mennesker og er med på å skape gode øyeblikk og nærhet.

Vis interesse for andre gjennom å møte blikk, vær nysgjerrig og åpen. Se rundt deg og inkluder andre i samtalen hvis de er for seg selv.

Hvis det viser seg at den du spør har en floke i livet sitt som trenge mer profesjonell hjelp, så kan nettopp du være den støtten den personen trenger for å tørre å søke hjelp. Trenger du noen å snakke med kontakt gjerne oss i SiO Helse. Du kan også anonymt benytte vår spørretjeneste Studenter spør hvor profesjonelle i SiO Helse svare på dine spørsmål om fysisk og psykisk helse, relasjoner og studiemestring.

FAKTA

Verdensdagen for psykisk helse

er en årlig markering som holdes over hele verden 10. oktober hvert år. Verdensdagen for psykisk helse ble etablert av World Federation for Mental Health (WFMH) i 1992 med mål om å fremme økt bevissthet og mer åpenhet om psykisk helse over hele kloden. I Norge er det Mental Helse i samarbeid med Helsedirektoratet som har koordinert arbeidet med Verdensdagen, men det er alle de frivillige som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med arrangementer år etter år.