?

Hvordan gå frem for å finne ut av om jeg har ADHD?

Kvinne 22 . 11 Mai 2020
Spørsmål

Hei, jeg er ganske sikker på at jeg var ADHD, og jeg lurer på hvordan jeg skal gå fram for å finne ut av om jeg har det og få en eventuell diagnose?

Kvinne (22)
Fagperson svarer
Hei, jeg vil anbefale deg å snakke med fastlegen din for å drøfte behov for videre utredning. Det kan være hensiktsmessig før møtet med fastlegen at du skriver ned de utfordringene du erfarer som du tenker kan ha sammenheng med en eventuell ADHD-diagnose. ADHD er en utviklingsforstyrrelse slik at de utfordringene man har, skal man også ha erfart i oppveksten. 
 
Når man utreder for ADHD starter man gjerne med kartlegging, og det kan også være at man gjennomfører ulike psykologiske tester. Det er også vanlig at man snakker med foreldre og evt. lærere for å finne ut av hvordan du hadde det i barneårene med tanke på de utfordringene du nå opplever. 
 

Fastlegen vil ut i fra det du beskriver, tester, mm. vurdere om du skal henvises til DPS (distriktpsykiatrisk poliklinikk), nevropsykologiske undersøkelser eller private aktører. 

Hvis du eventuelt har fått en diagnose vil du sammen med behandler kunne sette opp en behandlingsplan som er tilpasset deg. Det er viktig å finne ut av hvordan du best kan tilrettelegge og ivareta dine behov, slik at du opplever mest mulig mestring. Et viktig punkt er å få kunnskap om hvordan ADHD påvirker deg. Jeg synes ADHD-foreningen har gode informasjonshefter som kan være nyttige. 


Vennlig hilsen 

Psykologen SiO Helse

Jeg synes også du bør lese:
Finner du ikke det du leter etter?