Personvern

Studentsamskipnaden SiO ved SiO Helse samarbeider med Ung.no for å tilby deg denne tjenesten. Studenter spør etterfølger Ung.nos retningslinjer for personvern. Det betyr at vi ber deg om å ikke dele personopplysninger som kan være med på å identifisere deg, som navn, adresse, telefonnummer eller lignende. Spørsmålet ditt kan bli publisert på nettsiden. Administratorene og svarerne av Studenter spør kan ikke, og vil ikke, vite hvem du er. Vi har gode rutiner på anonymisering av spørsmål før publisering dersom vi ser at disse ikke er anonymisert tilstrekkelig.

Meldeplikt

Studenter spør følger gjeldende lovverk, samt Ung.nos rutiner for meldeplikt. Det betyr at dersom vi får inn spørsmål vi anser som svært alvorlige og som gir uttrykk for akutt fare for liv eller helse, så vil disse meldes til politiet. Konkret betyr det at Ung.nos databehandlere alltid lagrer din IP-adresse i en uke, og politiet kan hente ut denne dersom de vurderer at spørsmålet krever tiltak som kan være viktig for å ivareta liv og helse. Administratorer, svarere og ansatte i SiO Helse har ikke tilgang til denne informasjonen.

Svaretid

Vi leser og svarer på spørsmål i vår arbeidstid mandag til fredag 0800-1500. Spørsmål som kommer inn på kveldstid og i helger, samt nasjonale høytidsdager vil ikke bli sett før førstkommende arbeidsdag. Svartjenesten vil være stengt i juleferie, påskeferie og sommerferie. Nærmere informasjon om dette publiseres på våre nettsider. Vi har som mål å gi deg svar på spørsmålet ditt innen tre arbeidsdager, men forholder oss til en absolutt svarfrist innen syv arbeidsdager.

SiOs ansvar

SiO fraskriver seg alt ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig utover det som følger av norsk lov.

SiO fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

SiO forbeholder seg retten til å fjerne eller endre informasjon som man har blitt kjent med, og som etter nettstedet ung.no/studenter-spørs vurdering er i strid med norsk lov, eller som kan gi grunnlag for ansvar for, eller kritikk mot SiO eller være uegnet for publisering.

Slette informasjon?

Ønsker du å fjerne spørsmål eller kommentarer som kan spores til deg, ta kontakt med oss på: studenterspor@sio.no

Les mer om hvordan Ung.no ivaretar personvern