Rettigheter og økonomi

Studentøkonomi i koronaåret 2020

OPPDATERT Mange studenter jobber i det som kan kalles «koronautsatte» bransjer, som uteliv, reiseliv eller hotellnæring, og mistet inntektsgrunnlaget sitt da koronaepidemien kom. Her kan du lese mer om hva dine rettigheter er dersom du har mistet deltidsjobben din på grunn av korona.

Les mer

Nytt fra Lånekassen høsten 2020

Lånekassen justerer sine ordninger med lån og stipend til studenter for hvert nye studieår. Les om årets endringer her.

Les mer

Student og syk

Hvilke rettigheter har du som student dersom du blir syk i løpet av studiene dine? Rådgivere i SiO Helse har sammenfattet informasjon om studenters rettigheter ved sykdom.

Les mer

Hva er en psykisk diagnose?

Hva er en psykisk diagnose, hvorfor settes det psykiske diagnoser og hva betyr det egentlig?

Les mer

Student og gravid

Hvilke rettigheter har du som student og vordende far eller mor? Rådgivningen i SiO Helse har sammenfattet informasjon om studenters økonomiske rettigheter ved graviditet og fødsel.

Les mer


Plattform: Ung.no